Rozloučení MM

Roszków (PL), 16. prosince 2017

Díkůvzdání za + maminku mého bývalého kolegy Artura, rektora v PH

01 Obrázek
01 Obrázek
02 Budova fary
02 Budova fary
03 Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
03 Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
04 Kříž
04 Kříž
05 Pohled od vchodu
05 Pohled od vchodu
06 Detail
06 Detail
07 Pohled ze zákristie
07 Pohled ze zákristie
08 Místní kněz - informace
08 Místní kněz - informace
09 Rakev
09 Rakev
10 Růženec
10 Růženec
11 Jméno
11 Jméno
12 Začátek díkůvzdání
12 Začátek díkůvzdání
13 Detail
13 Detail
14 Přivítání místním knězem
14 Přivítání místním knězem
15 Úvodní slovo
15 Úvodní slovo
16 Kázání
16 Kázání
17 Modlitba
17 Modlitba
18 Nápis
18 Nápis
19 Dopis od místního biskupa
19 Dopis od místního biskupa
20 Zástupce děkanátu
20 Zástupce děkanátu
21 Obraz - Strážce pokladů
21 Obraz - Strážce pokladů
22 Slova o životě maminky
22 Slova o životě maminky
23 Detail
23 Detail
24 Modlitba
24 Modlitba
25 Pokropení
25 Pokropení
26 Naslouchání
26 Naslouchání
27 Pohled od zákristie
27 Pohled od zákristie
28 U rakve
28 U rakve
29 Před kostelem
29 Před kostelem
30 Kříž
30 Kříž
31 Vynášení rakve
31 Vynášení rakve
32 Nakládání rakve
32 Nakládání rakve
33 Celkový pohled
33 Celkový pohled
34 Průvod
34 Průvod
35 Dvojice
35 Dvojice
36 Průvod
36 Průvod
37 Průvod
37 Průvod
38 Průvod
38 Průvod
39 Průvod
39 Průvod
40 Hřbitov
40 Hřbitov
41 Zpěv žalmu
41 Zpěv žalmu
42 S tatínkem
42 S tatínkem
43 Průvod po hřbitově
43 Průvod po hřbitově
44 Celkový pohled
44 Celkový pohled
45 Průvod
45 Průvod
46 Celkový pohled
46 Celkový pohled
47 Přinášení rakve
47 Přinášení rakve
48 Modlitba
48 Modlitba
49 Přímluvy
49 Přímluvy
50 Rodina
50 Rodina
51 Celkový pohled
51 Celkový pohled
52 Modlitba
52 Modlitba
53 Spouštění rakve
53 Spouštění rakve
54 Spouštění rakve
54 Spouštění rakve
55 1. kytice
55 1. kytice
56 Modlitba
56 Modlitba
57 Požehnání
57 Požehnání
58 Květy na hrobě
58 Květy na hrobě
59 Život věčný dej ji Pane...
59 Život věčný dej ji Pane...
60 Bohu díky
60 Bohu díky