30. Rodové setkání *18

Skřivany, Měník, 24. června 2018

Tradiční setkání v rámci rodu

01 Pozvánka
01 Pozvánka
02 Vítání
02 Vítání
03 Kaple
03 Kaple
04 Portál
04 Portál
05 Interiér
05 Interiér
06 Nástěnka
06 Nástěnka
07 Začátek díkůvzdání
07 Začátek díkůvzdání
08 Čtení
08 Čtení
09 Čtení
09 Čtení
10 Evangelium
10 Evangelium
11 Při kázání
11 Při kázání
12 Při kázání
12 Při kázání
13 Při kázání
13 Při kázání
14 Při kázání
14 Při kázání
15 Při kázání
15 Při kázání
16 Při kázání
16 Při kázání
17 Označení narozenin
17 Označení narozenin
18 Detail
18 Detail
19 Naslouchání
19 Naslouchání
20 Obětní dary
20 Obětní dary
21 Při modlitbě Páně
21 Při modlitbě Páně
22 Požehnání
22 Požehnání
23 Schola
23 Schola
24 Před kaplí
24 Před kaplí
25 U hřbitova ve Skřivanech
25 U hřbitova ve Skřivanech
26 Hrob
26 Hrob
27 Detail
27 Detail
28 Celkový pohled
28 Celkový pohled
29 Modlitba
29 Modlitba
30 Píseň
30 Píseň
31 Děti
31 Děti
32 Příjezd do Měníka
32 Příjezd do Měníka
33
33
34 Cestou na oběd
34 Cestou na oběd
35 Během oběda
35 Během oběda
36 Během oběda
36 Během oběda
37 U svého roku...
37 U svého roku...
38 Detail
38 Detail
39 Radost
39 Radost
40 Nad historickými fotkami
40 Nad historickými fotkami
41 Zlatá svatba - rodina
41 Zlatá svatba - rodina
42 Zlatá svatba - společné foto
42 Zlatá svatba - společné foto
43 U rodokmenu
43 U rodokmenu
44 Informace o rodině
44 Informace o rodině
45 Informace o rodině
45 Informace o rodině
46 Celkový pohled
46 Celkový pohled
47 Kostel v Měníku
47 Kostel v Měníku
48 Program pro děti
48 Program pro děti
49 Zvonice
49 Zvonice
50 Ceny
50 Ceny
51 Občerstvení
51 Občerstvení
52 Zábava nejen pro nejmenší...
52 Zábava nejen pro nejmenší...
53 Rodiče
53 Rodiče
54 Loučení
54 Loučení