Biskup Zdenek *18

Praha - katedrála, 19. května 2018

Svěcení kolegy ze semináře...

01 Přizvání
01 Přizvání
02 Začátek přenosu
02 Začátek přenosu
03 Průvod
03 Průvod
04 Detail
04 Detail
05 Sbor
05 Sbor
06 Celkový pohled
06 Celkový pohled
07 Začátek slavnosti
07 Začátek slavnosti
08 Hosté
08 Hosté
09 Přivítání
09 Přivítání
10 Bratr svěcence s rodinou
10 Bratr svěcence s rodinou
11 Svěcenec
11 Svěcenec
12 Čtení papežské buly
12 Čtení papežské buly
13 Naslouchání
13 Naslouchání
14 Ekumena
14 Ekumena
15 Svěcenec
15 Svěcenec
16 Ukázání buly
16 Ukázání buly
17 Modlitba
17 Modlitba
18 Čtení
18 Čtení
19 Žalm
19 Žalm
20 Pohled do katedrály
20 Pohled do katedrály
21 Čtení
21 Čtení
22 Evangeliář
22 Evangeliář
23 Průvod
23 Průvod
24 Trojice
24 Trojice
25 Evangelium
25 Evangelium
26 Požehnání
26 Požehnání
27 Kázání
27 Kázání
28 V presbytáři
28 V presbytáři
29 Rodina synovce svěcence
29 Rodina synovce svěcence
30 Kázání
30 Kázání
31 Věřící
31 Věřící
32 Prosba o Ducha svatého
32 Prosba o Ducha svatého
33 Prosba o Ducha svatého
33 Prosba o Ducha svatého
34 Prosba o Ducha svatého
34 Prosba o Ducha svatého
35 Otázky
35 Otázky
36 Odpovědi
36 Odpovědi
37 Celkový pohled
37 Celkový pohled
38 Odpověď
38 Odpověď
39 Modlitba
39 Modlitba
40 Prostrace
40 Prostrace
41 Zpěv litanií
41 Zpěv litanií
42 Svěcenec
42 Svěcenec
43 Detail
43 Detail
44 Vkládání rukou
44 Vkládání rukou
45 Detail
45 Detail
46 Vkládání rukou
46 Vkládání rukou
47 Vkládání rukou
47 Vkládání rukou
48 Celkový pohled
48 Celkový pohled
49 Konsekrační modlitba
49 Konsekrační modlitba
50 Během modlitby
50 Během modlitby
51 Detail
51 Detail
52 Pomazání olejem
52 Pomazání olejem
53 Očista
53 Očista
54 Lavabo
54 Lavabo
55 Předání evangeliáře
55 Předání evangeliáře
56 Předání prstenu
56 Předání prstenu
57 Předání solidea
57 Předání solidea
58 Předání mitry
58 Předání mitry
59 Předání berly
59 Předání berly
60 Pozdravení
60 Pozdravení
61 Usednutí
61 Usednutí
62 Pozdravení
62 Pozdravení
63 Pozdravení
63 Pozdravení
64 Pozdravení
64 Pozdravení
65 Radost
65 Radost
66 Obětní dary
66 Obětní dary
67 Nový biskup
67 Nový biskup
68 Kalichy
68 Kalichy
69 Modlitba
69 Modlitba
70 Celkový pohled
70 Celkový pohled
71 Spolusvětitel Vojtěch
71 Spolusvětitel Vojtěch
72 Spolusvětitel Jan
72 Spolusvětitel Jan
73 Poděkování
73 Poděkování
74 Společně
74 Společně
75 Upomínka
75 Upomínka
76 Bohu díky
76 Bohu díky