Koclířov *18

28. dubna 2018

Farní pouť

01 Odjezd z Pardubic
01 Odjezd z Pardubic
02 Během cesty
02 Během cesty
03 Přestávka u Mendryky
03 Přestávka u Mendryky
04 U cíle
04 U cíle
05 Přivítání
05 Přivítání
06 Na parkovišti
06 Na parkovišti
07 Základní informace k programu
07 Základní informace k programu
08 Cestou ke klášteru
08 Cestou ke klášteru
09 Klášter
09 Klášter
10 Info
10 Info
11 Kaple Panny Marie Nazaretské u kostela
11 Kaple Panny Marie Nazaretské u kostela
12 Arcibiskup Karel
12 Arcibiskup Karel
13 U kláštera
13 U kláštera
14 Zahrada u kláštera
14 Zahrada u kláštera
15 Sousoší
15 Sousoší
16 Anděl
16 Anděl
17 Děti
17 Děti
18 Květy
18 Květy
19 Na nádvoří
19 Na nádvoří
20 Pohoda
20 Pohoda
21 V cukrárně
21 V cukrárně
22 V cukrárně
22 V cukrárně
23 Nabídka
23 Nabídka
24 Chodba kláštera - obrazovka
24 Chodba kláštera - obrazovka
25 Živý přenos z kostela
25 Živý přenos z kostela
26 Adorace
26 Adorace
27 Detail
27 Detail
28 Mše svatá
28 Mše svatá
29 Pohled z kůru
29 Pohled z kůru
30 U oltáře
30 U oltáře
31 Poutníci
31 Poutníci
32 Ornát
32 Ornát
33 Ostatky sv. Jana Pavla II.
33 Ostatky sv. Jana Pavla II.
34 Prohlídka poutního areálu
34 Prohlídka poutního areálu
35 Kostel sv. Filomény
35 Kostel sv. Filomény
36 Jeskyňka
36 Jeskyňka
37 Během výkladu
37 Během výkladu
38 Cesta
38 Cesta
39 Pokání
39 Pokání
40 Naslouchání
40 Naslouchání
41 Historie
41 Historie
42 Cesta
42 Cesta
43 Další zastavení
43 Další zastavení
44 Kříž naděje
44 Kříž naděje
45 Zvon
45 Zvon
46 Cestou...
46 Cestou...
47 Alej
47 Alej
48 Výklad
48 Výklad
49 Návrat
49 Návrat
50 Další připomínka...
50 Další připomínka...
51 Cestou
51 Cestou
52 Zastávka
52 Zastávka
53 Společné foto
53 Společné foto
54 Pomník svatého papeže
54 Pomník svatého papeže
55 Detail
55 Detail
56 Cestou
56 Cestou
57 Společně
57 Společně
58 Cestou na oběd
58 Cestou na oběd
59 Během oběda
59 Během oběda
60 Hradec nad Svitavou
60 Hradec nad Svitavou
61 Oplatky - informace o světci
61 Oplatky - informace o světci
62 Oplatky
62 Oplatky
63 Interiér kostela
63 Interiér kostela
64 Poutníci
64 Poutníci
65 Životopis P. Engelmana
65 Životopis P. Engelmana
66 P. Václav
66 P. Václav
67 Obraz světce
67 Obraz světce
68 Socha světce
68 Socha světce
69 Detail
69 Detail
70 Cestou na faru
70 Cestou na faru
71 Kafe
71 Kafe
72 Posezení
72 Posezení
73 Pohled ke kostelu
73 Pohled ke kostelu
74 Čekání na autobus
74 Čekání na autobus
75 Parkoviště v Litomyšli
75 Parkoviště v Litomyšli
76 Cestou ke hrobu P. Františka
76 Cestou ke hrobu P. Františka
77 U hrobu
77 U hrobu
78 P. František Beneš
78 P. František Beneš
79 U hrobu
79 U hrobu
80 Zapálení svíček
80 Zapálení svíček
81 Alej
81 Alej
82 Návrat domů
82 Návrat domů
83 Pozvání na pouť
83 Pozvání na pouť
84 Trasa dne
84 Trasa dne