Rozloučení PML

Police nad Metují, 25. srpna 2018

Poděkování za dar milého kněze...

Foto z kostela Josef Š.

01 Před kostelem
01 Před kostelem
02 V předsíni kostela
02 V předsíni kostela
03 Detail
03 Detail
04 Foto na nástěnce
04 Foto na nástěnce
05 Detail
05 Detail
06 Parte
06 Parte
07 Parte
07 Parte
08 Parte
08 Parte
09 Kněží na nádvoří kláštera
09 Kněží na nádvoří kláštera
10 Kapela před kostelem
10 Kapela před kostelem
11 Průvod
11 Průvod
12 Kněží
12 Kněží
13 Opat a biskup
13 Opat a biskup
14 Před kostelem
14 Před kostelem
15 Během díkůvzdání
15 Během díkůvzdání
16 Uvedení zdravic biskupů
16 Uvedení zdravic biskupů
17 Kalich
17 Kalich
18 Další zdravice
18 Další zdravice
19 Evangelium
19 Evangelium
20 Kázání
20 Kázání
21 Bohoslužba oběti
21 Bohoslužba oběti
22 U oltáře
22 U oltáře
23 Detail
23 Detail
24 Během přijímání
24 Během přijímání
25 Poděkování farníků
25 Poděkování farníků
26 Detail
26 Detail
27 Poděkování starostky města
27 Poděkování starostky města
28 Poděkování za vikariát
28 Poděkování za vikariát
29 Věřím, že můj Vykupitel žije...
29 Věřím, že můj Vykupitel žije...
30 Odchod z kostela
30 Odchod z kostela
31 Před kostelem
31 Před kostelem
32 Věnce
32 Věnce
33 Vynášení rakve
33 Vynášení rakve
34 Před kostelem
34 Před kostelem
35 Rodina
35 Rodina
36 Nakládání do auta
36 Nakládání do auta
37 Kněží
37 Kněží
38 Během průvodu
38 Během průvodu
39 Během průvodu
39 Během průvodu
40 Během průvodu
40 Během průvodu
41 Během průvodu
41 Během průvodu
42 U hrobu
42 U hrobu
43 Detail
43 Detail
44 Nesení rakve
44 Nesení rakve
45 Detail
45 Detail
46 U hrobu
46 U hrobu
47 Požehnání hrobu
47 Požehnání hrobu
48 Detail
48 Detail
49 Celkový pohled
49 Celkový pohled
50 Pokropení hrobu
50 Pokropení hrobu
51 Spouštění rakve
51 Spouštění rakve
52 Kněží
52 Kněží
53 Pokropení
53 Pokropení
54 Pokropení
54 Pokropení
55 Pokropení
55 Pokropení
56 Každý z nás, na této zemi...
56 Každý z nás, na této zemi...
57 Kříž nedaleko hrobu
57 Kříž nedaleko hrobu
58 Nápis
58 Nápis
59 Po salvě...
59 Po salvě...
60 Pohled z kláštera
60 Pohled z kláštera
61 Detail
61 Detail
62 Pohoštění na chodbě kláštera
62 Pohoštění na chodbě kláštera
63 Pohoštění na nádvoří kláštera
63 Pohoštění na nádvoří kláštera
64 Život věčný dej mu Pane...
64 Život věčný dej mu Pane...