Rozloučení RJA

Červený Kostelec, 1. září 2018

Díkůvzdání za tatínka spolubratra...

01 Parte
01 Parte
02 Kostel sv. Jakuba Staršího
02 Kostel sv. Jakuba Staršího
03 Před díkůvzdáním
03 Před díkůvzdáním
04 V zákristii
04 V zákristii
05 Pohled z presbytáře
05 Pohled z presbytáře
06 Začátek díkůvzdání
06 Začátek díkůvzdání
07 Ministranti
07 Ministranti
08 Přivítání
08 Přivítání
09 Kázání
09 Kázání
10 Bohoslužba oběti
10 Bohoslužba oběti
11 Rakev
11 Rakev
12 Poděkování farníků
12 Poděkování farníků
13 Detail
13 Detail
14 Hudební vložka
14 Hudební vložka
15 Detail
15 Detail
16 Naslouchání
16 Naslouchání
17 Modlitba
17 Modlitba
18 Rakve
18 Rakve
19 Modlitba
19 Modlitba
20 Pokropení
20 Pokropení
21 Okouření
21 Okouření
22 Okouření
22 Okouření
23 Kněží a jáhni
23 Kněží a jáhni
24 U rakve
24 U rakve
25 Ministranti
25 Ministranti
26 U rakve
26 U rakve
27 Vynášení rakve
27 Vynášení rakve
28 Před kostelem
28 Před kostelem
29 U auta
29 U auta
30 Průvod
30 Průvod
31 Detail
31 Detail
32 Průvod
32 Průvod
33 Hudba u hřbitova
33 Hudba u hřbitova
34 Průvod
34 Průvod
35 Hudba
35 Hudba
36 Průvod
36 Průvod
37 Průvod
37 Průvod
38 Na hřbitově
38 Na hřbitově
39 U hrobu
39 U hrobu
40 Nápis
40 Nápis
41 Růže
41 Růže
42 Přinášení rakve
42 Přinášení rakve
43 Modlitba
43 Modlitba
44 Spouštění rakve
44 Spouštění rakve
45 Detail
45 Detail
46 Pokropení
46 Pokropení
47 Hudba
47 Hudba
48 Vhození růže do hrobu
48 Vhození růže do hrobu
49 Vhození růže do hrobu
49 Vhození růže do hrobu
50 Požehnání
50 Požehnání
51 Pokropení
51 Pokropení
52 Ministranti
52 Ministranti
53 Celkový pohled
53 Celkový pohled
54 Život věčný dej mu Pane...
54 Život věčný dej mu Pane...