Broumov *19a

27. dubna 2019

Farní pouť

01 Parkoviště v Broumově
01 Parkoviště v Broumově
02 Klášter
02 Klášter
03 Cestou k bráně
03 Cestou k bráně
04 Pohled z brány
04 Pohled z brány
05 Na nádvoří
05 Na nádvoří
06 Pohled ke kostelu sv. Vojtěcha
06 Pohled ke kostelu sv. Vojtěcha
07 Průchod
07 Průchod
08 Začátek prohlídky
08 Začátek prohlídky
09 V refektáři
09 V refektáři
10 V refektáři
10 V refektáři
11 V knihovně
11 V knihovně
12 V kostele
12 V kostele
13 Varhany
13 Varhany
14 Při výkladu
14 Při výkladu
15 Naslouchání
15 Naslouchání
16 Celkový pohled
16 Celkový pohled
17 Odchod z kláštera
17 Odchod z kláštera
18 Cestou k autobusu
18 Cestou k autobusu
19 Cestou na Hvězdu
19 Cestou na Hvězdu
20 Poutníci
20 Poutníci
21 Info
21 Info
22 U Hvězdy
22 U Hvězdy
23 Info
23 Info
24 Kaple Panny Marie
24 Kaple Panny Marie
25 Detail
25 Detail
26 Chata Hvězda
26 Chata Hvězda
27 Společné foto
27 Společné foto
28 Detail
28 Detail
29 Oběd
29 Oběd
30 Oběd
30 Oběd
31 Kaple
31 Kaple
32 Oltář
32 Oltář
33 Píseň
33 Píseň
34 Litanie
34 Litanie
35 Pohled k vyhlídce
35 Pohled k vyhlídce
36 Kostel v Polici nad Metují
36 Kostel v Polici nad Metují
37 Cestou do kostela
37 Cestou do kostela
38 Během bohoslužby
38 Během bohoslužby
39 Během bohoslužby
39 Během bohoslužby
40 Během bohoslužby
40 Během bohoslužby
41 Během bohoslužby
41 Během bohoslužby
42 Během bohoslužby
42 Během bohoslužby
43 Během bohoslužby
43 Během bohoslužby
44 Kafíčko u Náchoda
44 Kafíčko u Náchoda
45 Bohu díky
45 Bohu díky
46 Trasa dne
46 Trasa dne