Reichenau *19c

4. května 2019 * 14:00 hod.

Poutní zájezd

01 Brána v Kostnici
01 Brána v Kostnici
02 Brána
02 Brána
03 Husův dům
03 Husův dům
04 Informace
04 Informace
05 Informace
05 Informace
06 Informace
06 Informace
07 Dům s obrazem
07 Dům s obrazem
08 Detail
08 Detail
09 Kostel sv. Štěpána
09 Kostel sv. Štěpána
10 Sochy světců
10 Sochy světců
11 Detail
11 Detail
12 Svatá Rodina
12 Svatá Rodina
13 Katedrála
13 Katedrála
14 Portál
14 Portál
15 Informace o katedrále
15 Informace o katedrále
16 Dveře
16 Dveře
17 Detail
17 Detail
18 Kropenka
18 Kropenka
19 Pohled k presbytáři
19 Pohled k presbytáři
20 Hlavní obraz
20 Hlavní obraz
21 Detail
21 Detail
22 Pohled ke kůru
22 Pohled ke kůru
23 Vitráž sv. Jana Nepomuckého
23 Vitráž sv. Jana Nepomuckého
24 Kaple
24 Kaple
25 Setkání Tomáše s Ježíšem
25 Setkání Tomáše s Ježíšem
26 Boční loď
26 Boční loď
27 Katedrála
27 Katedrála
28 Klášter u katedrály
28 Klášter u katedrály
29 Kostel u katedrály
29 Kostel u katedrály
30 Informace
30 Informace
31 Hlavní oltář
31 Hlavní oltář
32 Detail
32 Detail
33 Svatostánek
33 Svatostánek
34 Korunovace
34 Korunovace
35 Balkon
35 Balkon
36 Břeh ostrova
36 Břeh ostrova
37 Detail
37 Detail
38 Přístaviště
38 Přístaviště
39 Trajekt
39 Trajekt
40 Místo koncilu
40 Místo koncilu
41 Info
41 Info
42 Jídelna
42 Jídelna
43 Další prostory
43 Další prostory
44 Trámy
44 Trámy
45 Květiny na stole
45 Květiny na stole
46 Netradiční fontána
46 Netradiční fontána
47 Výzdoba u vchodu
47 Výzdoba u vchodu
48 Budova nádraží
48 Budova nádraží
49 Kostel Nejsvětější Trojice
49 Kostel Nejsvětější Trojice
50 Vstup do kostela
50 Vstup do kostela
51 Informace
51 Informace
52 Pohled do presbytáře
52 Pohled do presbytáře
53 Detail
53 Detail
54 Čekání na autobus
54 Čekání na autobus
55 Trasa dne
55 Trasa dne