Rokole *19a

Rokole, 14. ledna 2019

Rekolekce pro kněze a jáhny

01 Klášter sester
01 Klášter sester
02 Betlém na chodbě
02 Betlém na chodbě
03 Program setkání
03 Program setkání
04 Kaple Nejsvětější Trojice
04 Kaple Nejsvětější Trojice
05 Přivítání spolubratří
05 Přivítání spolubratří
06 Naslouchání
06 Naslouchání
07 Nový generální vikář
07 Nový generální vikář
08 Naslouchání
08 Naslouchání
09 Host - přednášející
09 Host - přednášející
10 Závěr mše svaté
10 Závěr mše svaté
11 Poděkování P. Antonínovi
11 Poděkování P. Antonínovi
12 Celkový pohled
12 Celkový pohled
13 Sestry
13 Sestry
14 Během oběda
14 Během oběda
15 Před klášterem
15 Před klášterem
16 Cestou ke kapli
16 Cestou ke kapli
17 Kaple
17 Kaple
18 Kaple
18 Kaple
19 Kaple
19 Kaple
20 Klášter a kaple
20 Klášter a kaple
21 Kaple
21 Kaple
22 Stromy
22 Stromy
23 Klášter
23 Klášter
24 Cesta
24 Cesta