06  Během přednášky 06  Během přednášky

07 Poděkování v závěru bohoslužby

08  Naslouchání 08  Naslouchání
07  Poděkování v závěru bohoslužby