GIRO Letohrad 2021c

Králíky, Orlice, 14. července 2021

Tradiční cykloputování s kolegy...

01 Radar po ránu
01 Radar po ránu
02 Pohled z okna
02 Pohled z okna
03 Vyrážíme na pouť
03 Vyrážíme na pouť
04 Cestou
04 Cestou
05 Cestou
05 Cestou
06 Hora Matky Boží
06 Hora Matky Boží
07 Detail
07 Detail
08 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
08 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
09 Hlavní oltář
09 Hlavní oltář
10 Obraz
10 Obraz
11 Čtení
11 Čtení
12 Kázání
12 Kázání
13 U oltáře
13 U oltáře
14 Poutní dům
14 Poutní dům
15 Pohled od vchodu
15 Pohled od vchodu
16 Pokoj
16 Pokoj
17 Pohled do Králík
17 Pohled do Králík
18 Kaple sv. Josefa
18 Kaple sv. Josefa
19 Info
19 Info
20 Veranda
20 Veranda
21 Společně
21 Společně
22 Oběd
22 Oběd
23 Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Orlici
23 Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Orlici
24 Pohled k hlavnímu oltáři
24 Pohled k hlavnímu oltáři
25 Detail
25 Detail
26 Pohled ke kůru
26 Pohled ke kůru
27 Obětní stůl
27 Obětní stůl
28 Posezení
28 Posezení
29 Potěšení
29 Potěšení
30 Dojezd Tour do France
30 Dojezd Tour do France
31 Stoupání...
31 Stoupání...
32 V cíli
32 V cíli
33 Podloubí u fary
33 Podloubí u fary
34 Kostel sv. Václava
34 Kostel sv. Václava
35 Info u kostela
35 Info u kostela
36 Zvonice u kostela
36 Zvonice u kostela
37 Kostel
37 Kostel
38 Pohled ze zámeckého parku
38 Pohled ze zámeckého parku
39 Alej u hřbitova
39 Alej u hřbitova
40 Hřbitov
40 Hřbitov
41 Pohled ke kapli
41 Pohled ke kapli
42 Hřbitovní kaple
42 Hřbitovní kaple
43 Kříž u lesa
43 Kříž u lesa
44 Cestou ke kapli
44 Cestou ke kapli
45 Cedule
45 Cedule
46 Historický obraz
46 Historický obraz
47 Kaple sv. Jana Nepomuckého
47 Kaple sv. Jana Nepomuckého
48 Pohled ke městu
48 Pohled ke městu
49 Ambity
49 Ambity
50 Zeď
50 Zeď
51 Západní strana kaple
51 Západní strana kaple
52 Alej
52 Alej
53 Strom
53 Strom
54 Trasa vycházky
54 Trasa vycházky