Křtiny František a Kryštof *21

Litoměřice - kostel Všech svatých, 17. listopadu 2021

Střípky ze křtin z mobilu...

01 Oznámení
01 Oznámení
02 Kostel Všech svatých
02 Kostel Všech svatých
03 Interiér
03 Interiér
04 Uvítání u vchodu
04 Uvítání u vchodu
05 Naslouchání
05 Naslouchání
06 Označení křížkem
06 Označení křížkem
07 Zpěv
07 Zpěv
08 Přivítání na slavnosti
08 Přivítání na slavnosti
09 Žehnání vody
09 Žehnání vody
10 Po křtu
10 Po křtu
11 Před předáním bílé roušky
11 Před předáním bílé roušky
12 Předání svíce
12 Předání svíce
13 Obětní dary
13 Obětní dary
14 Bohoslužba oběti
14 Bohoslužba oběti
15 Slovo závěrem
15 Slovo závěrem
16 Požehnání rodičům
16 Požehnání rodičům
17 Společná fotka
17 Společná fotka
18 Detail
18 Detail
19 Koláčky
19 Koláčky
20 František Damián
20 František Damián
21 Kryštof
21 Kryštof
22 Před přípitkem
22 Před přípitkem
23 Pohoštění
23 Pohoštění
24 Detail
24 Detail
25 Fontána
25 Fontána
26 Blahopřání babičce k narozeninám
26 Blahopřání babičce k narozeninám
27 Celkový pohled
27 Celkový pohled
28 Dort jako dar
28 Dort jako dar
29 Společně
29 Společně
30 Bohu díky
30 Bohu díky