Rozloučení JS *21

Hradec Králové, 29. dubna 2021

Díkůvzdání za život moudrého člověka...

01 Kostel sv. Anny
01 Kostel sv. Anny
02 Patronka
02 Patronka
03 Oznámení
03 Oznámení
04 V kostele
04 V kostele
05 Květy u rakve
05 Květy u rakve
06 Rakev
06 Rakev
07 Foto
07 Foto
08 Před díkůvzdáním
08 Před díkůvzdáním
09 V presbytáři
09 V presbytáři
10 Modlitba u rakve
10 Modlitba u rakve
11 Pokropení
11 Pokropení
12 Okouření
12 Okouření
13 Očekávání
13 Očekávání
14 Vynášení věnců...
14 Vynášení věnců...
15 Vynášení rakve
15 Vynášení rakve
16 Průvod
16 Průvod
17 Průvod
17 Průvod
18 Kříže
18 Kříže
19 Přinášení rakve ke hrobu
19 Přinášení rakve ke hrobu
20 U hrobu
20 U hrobu
21 Požehnání hrobu
21 Požehnání hrobu
22 Během zpěvu
22 Během zpěvu
23 Křížek na rakev
23 Křížek na rakev
24 Spouštění rakve
24 Spouštění rakve
25 Spouštění rakve
25 Spouštění rakve
26 Pokropení
26 Pokropení
27 Nad hrobem
27 Nad hrobem
28 Život věčný dej mu Pane...
28 Život věčný dej mu Pane...