Rozloučení MZ *21

Skřivany, 29. ledna 2021

Díkůvzdání za život vždy veselého strýčka Míly

01 Strýček Míla a teta Teruš
01 Strýček Míla a teta Teruš
02 Oznámení
02 Oznámení
03 V kostele Rodiny Páně
03 V kostele Rodiny Páně
04 Rakev strýčka
04 Rakev strýčka
05 Kytice od tety
05 Kytice od tety
06 Začátek díkůvzdání
06 Začátek díkůvzdání
07 Bohoslužba slova
07 Bohoslužba slova
08 Čtení
08 Čtení
09 Bohoslužba oběti
09 Bohoslužba oběti
10 Rodina
10 Rodina
11 Sourozenci
11 Sourozenci
12 Pokropení rakve
12 Pokropení rakve
13 Vynášení rakve
13 Vynášení rakve
14 Před kostelem
14 Před kostelem
15 U auta
15 U auta
16 Společně...
16 Společně...
17 Celkový pohled
17 Celkový pohled
18 Rakev strýčka na hrobě
18 Rakev strýčka na hrobě
19 Společně
19 Společně
20 Společně
20 Společně
21 Modlitba
21 Modlitba
22 Společně
22 Společně
23 Pokropení rakve
23 Pokropení rakve
24 Spouštění rakve
24 Spouštění rakve
25 Detail
25 Detail
26 Život věčný dej mu Pane...
26 Život věčný dej mu Pane...
27 Slova naděje
27 Slova naděje
28 Společně
28 Společně