Rozloučení PJR a

Trutnov, 23. ledna 2021

Díkůvzdání za život kněze Jana

01 Parte - farnost
01 Parte - farnost
02 Parte - jezuité
02 Parte - jezuité
03 Začátek přenosu
03 Začátek přenosu
04 Pohled z kůru
04 Pohled z kůru
05 U oltáře
05 U oltáře
06 Rakev před oltářem
06 Rakev před oltářem
07 Přivítání
07 Přivítání
08 Slovo místního správce
08 Slovo místního správce
09 Začátek díkůvzdání
09 Začátek díkůvzdání
10 Modlitba
10 Modlitba
11 Úvod a čtení
11 Úvod a čtení
12 Schola - Žalm
12 Schola - Žalm
13 Rakev
13 Rakev
14 Kalich a misál
14 Kalich a misál
15 Foto
15 Foto
16 Evangelium
16 Evangelium
17 Kázání
17 Kázání
18 Kazatel
18 Kazatel
19 Poděkování za službu hospodyně
19 Poděkování za službu hospodyně
20 Květiny
20 Květiny
21 Úvod do přímluv
21 Úvod do přímluv
22 Přímluvy
22 Přímluvy
23 Bohoslužba oběti
23 Bohoslužba oběti
24 Svatý svatý...
24 Svatý svatý...
25 Celkový pohled
25 Celkový pohled
26 Detail patronky kostela
26 Detail patronky kostela
27 Kůr
27 Kůr
28 Zpěv během přijímání
28 Zpěv během přijímání
29 Modlitba
29 Modlitba
30 Poděkování za jezuity
30 Poděkování za jezuity
31 Poděkování za farníky
31 Poděkování za farníky
32 Kříž a květina
32 Kříž a květina
33 Modlitba u rakve
33 Modlitba u rakve
34 Pokropení rakve
34 Pokropení rakve
35 Okouření rakve
35 Okouření rakve
36 Zpěv Salve Regina
36 Zpěv Salve Regina
37 Poděkování
37 Poděkování
38 Závěrem
38 Závěrem
39 Upomínka
39 Upomínka
40 Život věčný dej mu Pane...
40 Život věčný dej mu Pane...