Rozloučení PJR b

Bílovice nad Svitavou, 24. ledna 2021

Díkůvzdání za život kněze Jana

01 Kostel sv. Cyrila a Metoděje
01 Kostel sv. Cyrila a Metoděje
02 Začátek díkůvzdání
02 Začátek díkůvzdání
03 Přivítání
03 Přivítání
04 Modlitba
04 Modlitba
05 Čtení
05 Čtení
06 Příchod s evangeliářem
06 Příchod s evangeliářem
07 Evangelium
07 Evangelium
08 Kázání
08 Kázání
09 Rakev
09 Rakev
10 Foto
10 Foto
11 Janovo Vyznání
11 Janovo Vyznání
12 Přímluvy
12 Přímluvy
13 Bohoslužba oběti
13 Bohoslužba oběti
14 U oltáře
14 U oltáře
15 Modlitba
15 Modlitba
16 Poděkování spolubratra
16 Poděkování spolubratra
17 Poděkování za obec
17 Poděkování za obec
18 Modlitba u rakve
18 Modlitba u rakve
19 Pokropení
19 Pokropení
20 Okouření
20 Okouření
21 Odnášení květin
21 Odnášení květin
22 Vynášení rakve
22 Vynášení rakve
23 Vynášení rakve
23 Vynášení rakve
24 Život věčný dej mu Pane...
24 Život věčný dej mu Pane...