Rozloučení PMŠ *21

Hradec Králové, 20. února 2021

Díkůvzdání za život kolegy vikáře

01 Parte
01 Parte
02 Katedrální kapitula
02 Katedrální kapitula
03 P. Miloslav
03 P. Miloslav
04 Cestou ke katedrále
04 Cestou ke katedrále
05 Katedrála sv. Ducha
05 Katedrála sv. Ducha
06 V katedrále
06 V katedrále
07 Rakev
07 Rakev
08 Detail
08 Detail
09 Kanovnické lavice
09 Kanovnické lavice
10 Opuštěné místo
10 Opuštěné místo
11 Pohled z presbytáře
11 Pohled z presbytáře
12 Průvod
12 Průvod
13 Před katedrálou
13 Před katedrálou
14 Příchod k oltáři
14 Příchod k oltáři
15 U katedry
15 U katedry
16 Kněží
16 Kněží
17 Závěrečná modlitba
17 Závěrečná modlitba
18 Modlitba u rakve
18 Modlitba u rakve
19 Pokropení
19 Pokropení
20 Okouření
20 Okouření
21 Průvod
21 Průvod
22 Před katedrálou
22 Před katedrálou
23 U auta
23 U auta
24 Detail
24 Detail
25 Biskupové a kněží
25 Biskupové a kněží
26 Odjíždějící auto
26 Odjíždějící auto
27 Závěr průvodu
27 Závěr průvodu
28 Závěr průvodu
28 Závěr průvodu
29 Kostel sv. Pavla na Pouchově
29 Kostel sv. Pavla na Pouchově
30 V kostele
30 V kostele
31 Věnce
31 Věnce
32 Rakev
32 Rakev
33 Průvod
33 Průvod
34 Detail
34 Detail
35 Příchod k oltáři
35 Příchod k oltáři
36 Modlitba
36 Modlitba
37 Biskupové a kapitula
37 Biskupové a kapitula
38 Pokropení
38 Pokropení
39 Okouření
39 Okouření
40 Uvedení poděkování
40 Uvedení poděkování
41 Poděkování za místní farnost
41 Poděkování za místní farnost
42 Naslouchání
42 Naslouchání
43 Poděkování za další farnost
43 Poděkování za další farnost
44 Poděkování rodáka z farnosti
44 Poděkování rodáka z farnosti
45 Detail
45 Detail
46 U rakve
46 U rakve
47 Společně
47 Společně
48 Vynášení rakve farníky
48 Vynášení rakve farníky
49 U auta
49 U auta
50 Během průvodu
50 Během průvodu
51 Během průvodu
51 Během průvodu
52 Během průvodu
52 Během průvodu
53 Během průvodu
53 Během průvodu
54 Kanovnická hrobka
54 Kanovnická hrobka
55 Přinášení rakve
55 Přinášení rakve
56 Požehnání hrobu
56 Požehnání hrobu
57 Vyznání víry
57 Vyznání víry
58 Detail
58 Detail
59 Kněží
59 Kněží
60 Loučení maminky
60 Loučení maminky
61 Spouštění rakve
61 Spouštění rakve
62 Loučení
62 Loučení
63 Loučení
63 Loučení
64 Upomínka
64 Upomínka
65 Hrob biskupa Josefa Doubravy
65 Hrob biskupa Josefa Doubravy
66 U hrobu
66 U hrobu
67 Vzpomínka na předchůdce...
67 Vzpomínka na předchůdce...
68 Přesně 100 let od úmrtí...
68 Přesně 100 let od úmrtí...
69 Hrob tety
69 Hrob tety
70 Hrob příbuzných
70 Hrob příbuzných