V okolí Luže *21

Janovičky, Srbce, 22. listopadu 2021

Putování v rámci setkání z kolegy...

01 Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách
01 Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách
02 Cestou ke kostelu
02 Cestou ke kostelu
03 Nástěnka
03 Nástěnka
04 Pohled od vchodu
04 Pohled od vchodu
05 Detail oltáře
05 Detail oltáře
06 Pohled od oltáře
06 Pohled od oltáře
07 Sezení
07 Sezení
08 Strop kostela - trámy
08 Strop kostela - trámy
09 Pohled od vchodu kostela k Luži
09 Pohled od vchodu kostela k Luži
10 Hřbitov u kostela
10 Hřbitov u kostela
11 Srbce - kaplička Panny Marie Růžencové
11 Srbce - kaplička Panny Marie Růžencové
12 Presbytář - architekt Petr Váňa
12 Presbytář - architekt Petr Váňa
13 Oltář
13 Oltář
14 Pohled od oltáře
14 Pohled od oltáře
15 Krásný ambon
15 Krásný ambon
16 Trasa
16 Trasa