Sv. Prokop *22a

7. května 2022

Farní pouť ke sv. Prokopovi

01 Plakát
01 Plakát
02 Cestou
02 Cestou
03 Cestou ke klášteru
03 Cestou ke klášteru
04 U brány kláštera
04 U brány kláštera
05 U kostela
05 U kostela
06 Věž
06 Věž
07 Nedostavěný kostel
07 Nedostavěný kostel
08 Kostel sv. Prokopa
08 Kostel sv. Prokopa
09 Během bohoslužby
09 Během bohoslužby
10 Píseň
10 Píseň
11 Pohled z kůru
11 Pohled z kůru
12 Poutníci
12 Poutníci
13 Litanie ke sv. Prokopovi
13 Litanie ke sv. Prokopovi
14 Během prohlídky
14 Během prohlídky
15 Obraz Dobrého Pastýře
15 Obraz Dobrého Pastýře
16 Detail
16 Detail
17 Obnovitel kláštera
17 Obnovitel kláštera
18 V kryptě
18 V kryptě
19 Světelný nápis
19 Světelný nápis
20 Ostatky sv. Prokopa
20 Ostatky sv. Prokopa
21 Kaple sv. Martina
21 Kaple sv. Martina
22 Obnovený oltář sv. Martina
22 Obnovený oltář sv. Martina
23 Detail
23 Detail
24 Kaple sv. Kateřiny
24 Kaple sv. Kateřiny
25 Světice
25 Světice
26 Sv. Prokop
26 Sv. Prokop
27 Pohled z kůru
27 Pohled z kůru
28 Mříž s nápisy
28 Mříž s nápisy
29 Loučení s klášterem
29 Loučení s klášterem
30 Během oběda
30 Během oběda
31 Během oběda
31 Během oběda
32 Procházka po břehu řeky
32 Procházka po břehu řeky
33 Před restaurací
33 Před restaurací
34 Grunta
34 Grunta
35 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
35 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
36 Poutníci
36 Poutníci
37 Májová pobožnost
37 Májová pobožnost
38 Kůr
38 Kůr
39 Věže
39 Věže
40 Pohled k bývalé faře
40 Pohled k bývalé faře
41 Společné foto
41 Společné foto
42 Pauza na kafe u Kačiny
42 Pauza na kafe u Kačiny
43 Pohoda
43 Pohoda
44 Pohoda
44 Pohoda
45 Poutníci
45 Poutníci
46 Bohu díky
46 Bohu díky