Květnov

8.května 2005

Poutní místo: Panna Maria - Královna Krušných hor

Začátky tohoto poutního místa, nazývaného "perlou Krušných hor", vychází z legendy. Ta popisuje situaci, kdy v roce 1342 údajně na stráni, kde stojí dnešní kostel, rozběhlo se pasáčkovi Josefu Zeinovi stádo, které nemilosrdně v hněvu proklínal. Tu slyšel najednou hlas napomenutí:"Neklej, urážíš tím mého Syna!" Pasáček se ohlédl v tu stranu, odkud hlas přicházel a zahlédl v křoví sošku Panny Marie.Vzal si ji domů, uložil do skříně, ale soška přes noc zmizela a on ji opět našel v křoví na témže místě, kde ji poprvé uviděl. Toto se několikrát opakovalo. Obyvatelé vesnice se proto rozhodli postavit ve vsi kapli, ale navezený materiál přes noc prý zmizel a ležel zrána na místě původního nálezu sošky. Proto se nakonec rozhodli postavit na tomto místě kapli.