Modlivý důl

1.května 2005 - 15.00hod

Tradiční mše svatá a májová pobožnost

Úplně první obrázek, Panna Marie s Ježíšem, se zde objevili roku 1704 kdy ho sem pověsil dělník Melzer, ze svojkovském pivovaru, aby zaplašil prokletí ponurého místa. U obrázku se začali zastavovat pocestní, protože se rozšířily zprávy o zázračně vyslyšených modlitbách. V roce 1772 tu byly vyslyšeny prosby paní von Czerwelli ze Svojkova a ta dala z vděčnosti zřídit dřevěnou kapličku a nechala do ní přenést Melzerův. Koncem 18. století byla dřevěná kaplička nahrazena skalní, kterou nechala vytesat hraběnka Alžběta Kinská svojkovským zedníkem Josefem Sacherem. Konečnou úpravu průčelí s gotickým portálem provedl v roce 1836 sloupský sochař Antonín Wagner. Uvnitř kaple byl umístěn pozoruhodný milostný obraz Panny Marie od malířky Eugenie Hauptmann-Sommerové a na stromech kolem kaple visely svaté obrázky. V letech 1832 a 1850 zde byla konána procesí z České Lípy, k odvrácení epidemií cholery. Teprve koncem 19. století byla kaple zasvěcena Panně Marii Lourdské a roku 1903 upravena na lourdskou jeskyni. Modlit se sem chodil i bývalý císař Ferdinand V. při projížďkách ze zámku v Zákupech.

Po 2. světové válce bylo poutní místo z větší části zničeno, dodnes zůstala zachována jen skalní kaple a prázdný výklenek oratoře.

/Zdroj:Česká Lípa/