Ronov

12.května 2005

Zřícenina hradu na čedičovém kuželi (553m)

Území, na němž byl založen hrad Ronov, patřilo od konce 12. století doksanskému klášteru a městečko Kravaře (zvané častěji Radoušov) bylo jeho přirozeným centrem. R. 1348 však toto území získali nejdříve jako zástavu bratři Hynek a Jindřich z Dubé. Hynek z Dubé, purkrabí Pražského hradu, zemřel r. 1361 a toto území, které mu již od r.1355 plně patřilo, přešlo na jeho syna Hynka (t 1381). Ten zanechal jediného nezletilého syna, rovněž Hynka, zvaného Hlaváč. Jeho poručníkem se stal Hynek z Dubé, vlastník hradu Honštejna v Sasku, bratr jeho zemřelého otce. Ten pravděpodobně postoupil zmíněné území u Kravař členům vedlejší větve rodu Ronovců, pánům z Klinštejna. Ti vlastnili hrad Klinštejn a Žandov u Horní Police. První z nich se připomíná r.1340 Půta z Žandova, který s Bohuslavem z Klinštejna ustanovil v Žandově plebána. Tehdy byl Žandov rozdělen na dvě části, které před r. 1384 opět spojili bratři Anselm a Předboř z Ronova. Je to první zmínka o Ronově. Z těchto souvislostí vyplývá, že Ronov založili členové této větve někdy ve třetí čtvrtině 14. století a že se před r.1384 začali psát z Ronova. Předboř z Ronova zemřel ještě před r. 1400. Snad to byli jeho synové Předboř, Vilém a Jan z Ronova, jimž r.1416 zapsal Hynek HIaváč z Dubé 2700 kop grošů českých na svém panství Lipém (Česká Lípa). Tím se opět Ronov vrátil do držení Berků z Dubé.

/Více historie - www.hrady.cz /