20  Strom a skála 20  Strom a skála

21 Sestup ze skály

22  Společně   22  Společně
21  Sestup ze skály