17  Detail 17  Detail

18 Jděte do celého světa...

19  Vyprávění 19  Vyprávění
18  Jděte do celého světa...