37  Před katedrálou 37  Před katedrálou

38 Cestou do semináře

39  Cestou Krupkou 39  Cestou Krupkou
38  Cestou do semináře