30  Nový den 30  Nový den

31 Oslava narozenin Panny Marie

32  V refektáři 32  V refektáři
31  Oslava narozenin Panny Marie