110  Červánky 110  Červánky

111 Pomník Jana Pavla II. nad ubytováním

112  Večeře 112  Večeře
111  Pomník Jana Pavla II. nad ubytováním