25  Koledníci 25  Koledníci

26 Požehnání koledníkům - biskup Josef Kajnek

27  Modlitba 27  Modlitba
26  Požehnání koledníkům - biskup Josef Kajnek