Rozloučení JF *24

Skřivany, 27. dubna 2024

Díkůvzdání za milého strýčka Jendu

01 Zlatá svatba 1973
01 Zlatá svatba 1973
02 Rodina
02 Rodina
03 35. Rodové setkání 2023
03 35. Rodové setkání 2023
04 S nejbližšími...
04 S nejbližšími...
05 Oznámení
05 Oznámení
06 U kostela
06 U kostela
07 Domluva
07 Domluva
08 V kostele
08 V kostele
09 Detail
09 Detail
10 Začátek díkůvzdání
10 Začátek díkůvzdání
11 Nejbližší
11 Nejbližší
12 Vnučky
12 Vnučky
13 Vnuci
13 Vnuci
14 Čtení
14 Čtení
15 Kázání
15 Kázání
16 Přímluvy
16 Přímluvy
17 U oltáře
17 U oltáře
18 Během přijímání
18 Během přijímání
19 Modlitba
19 Modlitba
20 Pokropení
20 Pokropení
21 Informace
21 Informace
22 U východu z kostela
22 U východu z kostela
23 Vynášení rakve
23 Vynášení rakve
24 Nejbližší
24 Nejbližší
25 U hrobu
25 U hrobu
26 Zpěv
26 Zpěv
27 Spouštění rakve
27 Spouštění rakve
28 Pokropení
28 Pokropení
29 Květy pro dědečka
29 Květy pro dědečka
30 Celkový pohled
30 Celkový pohled
31 Společné posezení
31 Společné posezení
32 Život věčný dej mu Pane...
32 Život věčný dej mu Pane...