Rozloučení MK *21

Letohrad - Kunčice, 16. dubna 2021

Díkůvzdání za život maminky jáhna Karla

01 Parte
01 Parte
02 Kostel sv. Kateřiny
02 Kostel sv. Kateřiny
03 Kostel
03 Kostel
04 Před díkůvzdáním
04 Před díkůvzdáním
05 Pohled z presbytáře
05 Pohled z presbytáře
06 Začátek díkůvzdání
06 Začátek díkůvzdání
07 Pohled z kůru
07 Pohled z kůru
08 Vynášení rakve
08 Vynášení rakve
09 Před kostelem
09 Před kostelem
10 U auta
10 U auta
11 Průvod
11 Průvod
12 Cesta ke hřbitovu
12 Cesta ke hřbitovu
13 Průvod
13 Průvod
14 Na hřbitově
14 Na hřbitově
15 U hrobu
15 U hrobu
16 Celkový pohled
16 Celkový pohled
17 Modlitba
17 Modlitba
18 Spouštění rakve
18 Spouštění rakve
19 Pokropení
19 Pokropení
20 Život věčný dej ji Pane...
20 Život věčný dej ji Pane...