Rozloučení PVN

Lovčice, 22. března 2019

Díkůvzdání za milého kněze...

01 Oznámení
01 Oznámení
02 Kostel sv. Bartoloměje
02 Kostel sv. Bartoloměje
03 Kostel a fara
03 Kostel a fara
04 Na faře
04 Na faře
05 Před farou
05 Před farou
06 Před farou
06 Před farou
07 Před farou
07 Před farou
08 Průvod
08 Průvod
09 Příchod do kostela
09 Příchod do kostela
10 V presbytáři
10 V presbytáři
11 U rakve
11 U rakve
12 Pokropení
12 Pokropení
13 Pokropení
13 Pokropení
14 Modlitba
14 Modlitba
15 Celkový pohled
15 Celkový pohled
16 Detail
16 Detail
17 Odnášení květin
17 Odnášení květin
18 U rakve
18 U rakve
19 Průvod
19 Průvod
20 Vynášení rakve
20 Vynášení rakve
21 U auta
21 U auta
22 Před kostelem
22 Před kostelem
23 Průvod
23 Průvod
24 Průvod
24 Průvod
25 Pohled ke hřbitovu
25 Pohled ke hřbitovu
26 Během průvodu...
26 Během průvodu...
27 Celkový pohled
27 Celkový pohled
28 Hřbitov
28 Hřbitov
29 U brány hřbitova
29 U brány hřbitova
30 U brány hřbitova
30 U brány hřbitova
31 Vynášení květin
31 Vynášení květin
32 Auto s rakví
32 Auto s rakví
33 Před hřbitovem
33 Před hřbitovem
34 Nesení rakve
34 Nesení rakve
35 Průvod
35 Průvod
36 Průvod
36 Průvod
37 Příchod ke hrobu
37 Příchod ke hrobu
38 Modlitba
38 Modlitba
39 Detail
39 Detail
40 Spouštění rakve
40 Spouštění rakve
41 Hudba
41 Hudba
42 Pokropení
42 Pokropení
43 U hrobu
43 U hrobu
44 U hrobu
44 U hrobu
45 Celkový pohled
45 Celkový pohled
46 Předchůdce...
46 Předchůdce...
47 Cestou ze hřbitova
47 Cestou ze hřbitova
48 Na přejezdu...
48 Na přejezdu...
49 Pohoštění a prezentace
49 Pohoštění a prezentace
50 Život věčný dej mu Pane...
50 Život věčný dej mu Pane...