Rozloučení TJ *24

Zlín, 10. června 2024

Díkůvzdání za bratrance Tomáše

01 Oznámení
01 Oznámení
02 Společně v roce 2017
02 Společně v roce 2017
03 Zlín - Jižní Svahy
03 Zlín - Jižní Svahy
04 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
04 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
05 Rakev a věnce
05 Rakev a věnce
06 Detail
06 Detail
07 Pohled od zákristie
07 Pohled od zákristie
08 Začátek Díkůvzdání
08 Začátek Díkůvzdání
09 Při evangeliu
09 Při evangeliu
10 Kázání
10 Kázání
11 Předávání darů
11 Předávání darů
12 Bohoslužba oběti
12 Bohoslužba oběti
13 Naslouchání
13 Naslouchání
14 Během přijímání
14 Během přijímání
15 Pohled od kropenky
15 Pohled od kropenky
16 Pohled z kůru
16 Pohled z kůru
17 Obřad Poslední rozloučení
17 Obřad Poslední rozloučení
18 Pokropení
18 Pokropení
19 Vynášení věnců
19 Vynášení věnců
20 Vynášení rakve
20 Vynášení rakve
21 U auta
21 U auta
22 Nejbližší rodina
22 Nejbližší rodina
23 Lesní hřbitov - schola
23 Lesní hřbitov - schola
24 Hroby
24 Hroby
25 Přinášení rakve
25 Přinášení rakve
26 Před požehnáním hrobu
26 Před požehnáním hrobu
27 Přímluvy
27 Přímluvy
28 Skautská večerka během spouštění rakve
28 Skautská večerka během spouštění rakve
29 Celkový pohled
29 Celkový pohled
30 Rodina
30 Rodina
31 Rakev a květy
31 Rakev a květy
32 Zpěv písní
32 Zpěv písní
33 Detail
33 Detail
34 Během pohoštění
34 Během pohoštění
35 Společně
35 Společně
36 Život věčný dej mu Pane!
36 Život věčný dej mu Pane!