Hoješín 03

Hoješín, 20. května 2006

Víkend pro rodiče a děti před 1. sv. přijímáním

Víkend pro rodiče a děti

Sobota 20. 5.

9:30 zahájení programu – kontaktní seznamovací hry,

10:15 – 11:30 velká opakovací hra v zahradě kláštera, případně v blízkém lese, stanoviště s jednotlivými úkoly – rodiče s dětmi

12:00 oběd

13:00 – 14:00 Koláž nebo kresba na zadané téma – rodič a dítě (témata: Působení Ducha svatého v naší rodině nebo Za co chválíme Stvořitele)

14:00 – 16:00 Duchovní příprava ke smíření v rodině a na svátost smíření – oddělený program pro rodiče a pro děti, zakončení slavností smíření s rodiči (nebo alespoň jedním z nich)

Rodiče – křížová cesta za děti spojená se zpytováním svědomí – vztah rodičů a dětí.

Děti – příprava na kající bohoslužbu a k prosbě rodičům za odpuštění, příprava pohoštění pro moje rodiče Společná část – slavnost smíření v rodině

18:00 – 20:00 příprava večeře (při pěkném počasí táborák), večeře, labyrint – Cesta lásky (podle labyrintu v Chartres), zakončení společnou modlitbou

Neděle 21. 5.

8:00 snídaně

8:30 – 9:30 příprava na mši svatou – rozdělení úloh, každá rodina jednu přímluvu, nácvik písní, vysvětlení související symboliky

9:30 komentovaná mše svatá

11:30 oběd a rozjezd domů

Program zajistilo Katechetické centrum v HK