Chaloupka *13b

Skalice u Litomĕřic, 21. července 2013

Prázdninový pobyt dĕtí

Před rozcvičkou
Před rozcvičkou
Rozcvička
Rozcvička
V jídelnĕ
V jídelnĕ
Zpĕv před snídaní
Zpĕv před snídaní
Kontrola pokojů
Kontrola pokojů
Nácvik písní
Nácvik písní
Cestou do kaple
Cestou do kaple
Naše kapličky
Naše kapličky
Úklid
Úklid
Setkání
Setkání
Dikůvzdání
Dikůvzdání
Společné foto
Společné foto
Nedĕlní obĕd
Nedĕlní obĕd
Oslava narozenin
Oslava narozenin
Celkový pohled
Celkový pohled
S dortem
S dortem
Gratulace
Gratulace
Špunty
Špunty
Přípitek
Přípitek
Oslavenkynĕ
Oslavenkynĕ
Latinská soutĕž
Latinská soutĕž
Dvojice
Dvojice
Omalovánky
Omalovánky
Správné řešení
Správné řešení
Soutĕž hledání ovečky
Soutĕž hledání ovečky
Cestou za ovečkou
Cestou za ovečkou
Nalezená ovečka
Nalezená ovečka
Soutĕž - Chladná z rána
Soutĕž - Chladná z rána
Zkouška odvahy
Zkouška odvahy
Detail
Detail
Finále
Finále
SušenI
SušenI
Tradiční kelímkovaná
Tradiční kelímkovaná
V akci
V akci
Před soutĕží
Před soutĕží
Přenášení rybiček
Přenášení rybiček
Hu tu tu
Hu tu tu
V akci
V akci
Příprava další soutĕže
Příprava další soutĕže
Tĕsto na chleba
Tĕsto na chleba
Příprava na pečení
Příprava na pečení
Pečení
Pečení
Detail
Detail
Sundávání chleba
Sundávání chleba
Detail
Detail
Porota
Porota
Deníčky
Deníčky
Písničkový táborák
Písničkový táborák
Kytarové sólo
Kytarové sólo
Bohu díky
Bohu díky