Chaloupka *13f

Skalice u Litomĕřic, 24. července 2013

Prázdninový pobyt dĕtí

Sladká snídanĕ
Sladká snídanĕ
Před cestou
Před cestou
Ještĕ u Chaloupky
Ještĕ u Chaloupky
Cestou
Cestou
U potoka
U potoka
Vyprávĕní o svatém Jakubovi
Vyprávĕní o svatém Jakubovi
Naslouchání
Naslouchání
U krtečka
U krtečka
Detail
Detail
U semináře
U semináře
V katedrále
V katedrále
Žalm
Žalm
Cestou na rezidenci
Cestou na rezidenci
Přivítání
Přivítání
Vyprávĕní
Vyprávĕní
Společné foto
Společné foto
Rozhovor
Rozhovor
Občerstvení
Občerstvení
Kamarádi
Kamarádi
Pohoda
Pohoda
Družstva
Družstva
Pokřik
Pokřik
Loučení
Loučení
Obĕd
Obĕd
Při obĕdĕ
Při obĕdĕ
Vĕž katedrály
Vĕž katedrály
U zvonů
U zvonů
Západní pohled z vĕže
Západní pohled z vĕže
Severní pohled
Severní pohled
Východní pohled
Východní pohled
Pohled na katedrálu
Pohled na katedrálu
Galerie ve vĕži
Galerie ve vĕži
Zmrzlina
Zmrzlina
Detail
Detail
Zpátky ve Skalici
Zpátky ve Skalici
Cestou na Chaloupku
Cestou na Chaloupku
V cíli
V cíli
Tradiční kelímkovaná
Tradiční kelímkovaná
Detail
Detail
Přehazování míčků
Přehazování míčků