Chaloupka *13g

Skalice u Litomĕřic, 25. července 2013

Prázdninový pobyt dĕtí

U nástĕnky
U nástĕnky
Detail
Detail
Test duchovní
Test duchovní
Detail
Detail
Společnĕ
Společnĕ
Doladĕní vlajky
Doladĕní vlajky
Nástup
Nástup
SVATÍCI
SVATÍCI
PATRONI
PATRONI
LOVCI POKLADŮ
LOVCI POKLADŮ
Obĕd
Obĕd
Informace o Olympiádĕ
Informace o Olympiádĕ
Zapalování ohnĕ
Zapalování ohnĕ
Ochutnávka
Ochutnávka
Skok
Skok
Skok
Skok
Hod
Hod
Nošení vody
Nošení vody
Cestou do kopce
Cestou do kopce
V cíli
V cíli
Pomĕřování množství vody
Pomĕřování množství vody
Trakař
Trakař
Plnĕní balónků vodou
Plnĕní balónků vodou
Před hodem
Před hodem