Želiv opat *13

Želiv, 22. listopadu 2013

Benedikce nového opata

Informace o slavnosti

01 Pohled z parkoviště
01 Pohled z parkoviště
02 Věže
02 Věže
03 Informace před slavností
03 Informace před slavností
04 Kříž
04 Kříž
05 Jména
05 Jména
06 Průvod
06 Průvod
07 Průvod
07 Průvod
08 Průvod
08 Průvod
09 V kostele
09 V kostele
10 Před začátkem slavnosti
10 Před začátkem slavnosti
11 Věřící
11 Věřící
12 Opatská berla
12 Opatská berla
13 Prsten
13 Prsten
14 Před biskupem
14 Před biskupem
15 Otázky
15 Otázky
16 Předání berly
16 Předání berly
17 Pozdravy
17 Pozdravy
18 Děkovný zpěv
18 Děkovný zpěv
19 Detail
19 Detail
20 Slovo generálního opata
20 Slovo generálního opata
21 Detail
21 Detail
22 Celkový pohled
22 Celkový pohled
23 Naslouchání
23 Naslouchání
24 Pozdrav od předchůdce nového opata
24 Pozdrav od předchůdce nového opata
25 Slovo nového opata
25 Slovo nového opata
26 Detail
26 Detail
27 Naslouchání
27 Naslouchání
28 Opat a biskup
28 Opat a biskup
29 V klášteře
29 V klášteře
30 Příchod opatů
30 Příchod opatů
31 Blahopřání
31 Blahopřání
32 Radost
32 Radost
33 Detail
33 Detail
34 Blahopřání
34 Blahopřání
35 Oběd
35 Oběd
36 Občerstvení v ambitech
36 Občerstvení v ambitech
37 Celkový pohled
37 Celkový pohled
38 Upomínka
38 Upomínka
39 Hrob řeholníků
39 Hrob řeholníků
40 Život věčný dej jim Pane...
40 Život věčný dej jim Pane...