Roztěž *13

Roztěž, Kutná Hora - Sedlec, 11. dubna 2013

Poutní setkání duchovních pardubického vikariátu

Kolem zámku se rozprostírá park, založený roku 1826, jako francouzská zahrada a upravený v letech 1908-12 podle návrhu Františka Thomayera. Francouzskou zahradu vystřídal anglický park, který volně navazuje na okolní lesy a svoji podobu si částečně zachoval dodnes.

Do katastru Roztěže patří ještě Lázně s kapličkou. Původně zde byly lázně, které byly cílem výletníků z Kutné Hory. Chodili sem Josef Kajetán Tyl, Jaroslav Vrchlický a další. Josefa Kajetána Tyla v roce 1834 procházky malebným údolím Vrchlice inspirovaly k napsání hry Fidlovačka a písně „Kde domov můj?“. Lázně zanikly a nadále zde zůstává hospoda.

Podle pověsti se na stromě nad studánkou v místech kde nyní stojí kaplička u Lázní zjevila Panna Maria. Nejdříve zde byla vybudována dřevěná kaplička, která nestačila pro poutníky a byla vybudována nová zděná kaple nad pramenem. V roce 1830 byla k okrouhlé kapli přistavěna loď a upraven okolní terén s chodbou k prameni studánky. Potřebný materiál na ni věnoval Karl Anton Dalberg. Konaly se zde tři slavné pouti roztěžské.