Augsburg *15

Augsburg, 13. - 14. března 2015

Návštěva partnerské farnosti

001 Zastávka před cílem...
001 Zastávka před cílem...
002 Vodní zámek
002 Vodní zámek
003 Info o kapli
003 Info o kapli
004 Kaple
004 Kaple
005 Zámek
005 Zámek
006 Přivítání v Augsburgu
006 Přivítání v Augsburgu
007 Dar naší farnosti
007 Dar naší farnosti
008 Detail
008 Detail
009 Detail
009 Detail
010 Postní motiv v presbytáři kostela
010 Postní motiv v presbytáři kostela
011 Před začátkem pobožnosti
011 Před začátkem pobožnosti
012 Začátek pobožnosti
012 Začátek pobožnosti
013 Texty
013 Texty
014 Žehnání svící
014 Žehnání svící
015 Celkový pohled
015 Celkový pohled
016 Se svícemi
016 Se svícemi
017 Motiv na paškálu pro Pardubice
017 Motiv na paškálu pro Pardubice
018 Letopočet
018 Letopočet
019 Výklad symbolů
019 Výklad symbolů
020 Společně
020 Společně
021 Večeře na faře
021 Večeře na faře
022 Dar farníkům
022 Dar farníkům
023 Detail
023 Detail
024 Nový den
024 Nový den
025 Farní kostel
025 Farní kostel
026 Pohled z parku
026 Pohled z parku
027 Kostel
027 Kostel
028 Vchod
028 Vchod
029 Sv. Konrád
029 Sv. Konrád
030 Vstup na farní dvůr
030 Vstup na farní dvůr
031 Info
031 Info
032 Fara
032 Fara
033 Cesta
033 Cesta
034 Štít fary
034 Štít fary
035 Patron farnosti
035 Patron farnosti
036 U kostela sv. Josefa
036 U kostela sv. Josefa
037 Kostel v přestavbě
037 Kostel v přestavbě
038 Administrativní blok
038 Administrativní blok
039 Interiér kostela
039 Interiér kostela
040 Presbytář
040 Presbytář
041 Svatostánek
041 Svatostánek
042 Stěna oddělující vznikající diecézní archív
042 Stěna oddělující vznikající diecézní archív
043 Varhany
043 Varhany
044 Místnost pro adoraci během dne
044 Místnost pro adoraci během dne
045 Svíčky
045 Svíčky
046 Svíce
046 Svíce
047 Strop
047 Strop
048 Farní místnost v bývalé zákristii
048 Farní místnost v bývalé zákristii
049 Původní plány kostela
049 Původní plány kostela
050 Nový projekt
050 Nový projekt
051 Vizualizace
051 Vizualizace
052 Věže
052 Věže
053 Cestou k bývalému hlavnímu vchodu
053 Cestou k bývalému hlavnímu vchodu
054 Hlavní vchod
054 Hlavní vchod
055 Kříže
055 Kříže
056 Kříž
056 Kříž
057 Info
057 Info
058 Sousední kostel
058 Sousední kostel
059 Pošta
059 Pošta
060 Bývalé sídlo hasičů v centrum města
060 Bývalé sídlo hasičů v centrum města
061 Detail
061 Detail
062 Info
062 Info
063 Kostel sv. Mořice
063 Kostel sv. Mořice
064 Obraz na venkovní stěně
064 Obraz na venkovní stěně
065 Hlavní vchod
065 Hlavní vchod
066 Kropenka
066 Kropenka
067 Obnovený interiér
067 Obnovený interiér
068 Celkový pohled
068 Celkový pohled
069 Oltář
069 Oltář
070 Pohled do presbytáře
070 Pohled do presbytáře
071 Boční loď
071 Boční loď
072 Křestní kaple
072 Křestní kaple
073 Detail
073 Detail
074 Svíce
074 Svíce
075 Pohled od křtitelnice ke kropence
075 Pohled od křtitelnice ke kropence
076 Mariánská kaple
076 Mariánská kaple
077 Socha Panny Marie
077 Socha Panny Marie
078 Varhany
078 Varhany
079 Nádvoří v centru města
079 Nádvoří v centru města
080 Strom
080 Strom
081 Věž kostela
081 Věž kostela
082 Další nádvoří
082 Další nádvoří
083 Sloupoví
083 Sloupoví
084 Cestou k radnici
084 Cestou k radnici
085 Elektromobil na nabíječce...
085 Elektromobil na nabíječce...
086 Detail
086 Detail
087 Tramvaj
087 Tramvaj
088 Květy jara
088 Květy jara
089 Detail
089 Detail
090 Katedrála
090 Katedrála
091 Světová aktivita
091 Světová aktivita
092 Info na dvěřích katedrály
092 Info na dvěřích katedrály
093 Socha na náměstí
093 Socha na náměstí
094 Radnice
094 Radnice
095 Před muzeem
095 Před muzeem
096 Pestrý dům
096 Pestrý dům
097 Oběd v pizzerii
097 Oběd v pizzerii
098 Pohled z okna
098 Pohled z okna
099 Loučení
099 Loučení
100 Nákup před návratem domů
100 Nákup před návratem domů