Biskup ČB *15

České Budějovice, 13. června 2015

Biskupské svěcení Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D.

01 Průvod
01 Průvod
02 Celkový pohled
02 Celkový pohled
03 Začátek slavnosti
03 Začátek slavnosti
04 Modlitba
04 Modlitba
05 Představení
05 Představení
06 Otázky
06 Otázky
07 Svěcenec
07 Svěcenec
08 Jmenovací listina
08 Jmenovací listina
09 Čtení dekretu
09 Čtení dekretu
10 Naslouchání
10 Naslouchání
11 Naslouchání
11 Naslouchání
12 Český text
12 Český text
13 Trojice
13 Trojice
14 Zpěv litanií
14 Zpěv litanií
15 Modlitba
15 Modlitba
16 Čtení
16 Čtení
17 Žalm
17 Žalm
18 Čtení
18 Čtení
19 Naslouchání
19 Naslouchání
20 Přinášení evangeliáře
20 Přinášení evangeliáře
21 Pohled z presbytáře
21 Pohled z presbytáře
22 Evangelium
22 Evangelium
23 Kázání
23 Kázání
24 Obřad svěcení
24 Obřad svěcení
25 Svěcenec
25 Svěcenec
26 Otázky
26 Otázky
27 Odpovědi
27 Odpovědi
28 Modlitba
28 Modlitba
29 Litanie
29 Litanie
30 Litanie
30 Litanie
31 Litanie
31 Litanie
32 Celkový pohled
32 Celkový pohled
33 Prostrace
33 Prostrace
34 Konsekrační modlitba
34 Konsekrační modlitba
35 Vkládání rukou
35 Vkládání rukou
36 Vkládání rukou
36 Vkládání rukou
37 Vkládání rukou
37 Vkládání rukou
38 Vkládání rukou
38 Vkládání rukou
39 Kněží
39 Kněží
40 V presbytáři
40 V presbytáři
41 Modlitba
41 Modlitba
42 Celkový pohled
42 Celkový pohled
43 Příchod k světiteli
43 Příchod k světiteli
44 Pomazání olejem
44 Pomazání olejem
45 Pomazání olejem
45 Pomazání olejem
46 Předání Božího slova
46 Předání Božího slova
47 Předání prstenu
47 Předání prstenu
48 Předání solidea
48 Předání solidea
49 Předání mitry
49 Předání mitry
50 Nový biskup
50 Nový biskup
51 Předání berly
51 Předání berly
52 Pozdravení
52 Pozdravení
53 Nový biskup na katedře
53 Nový biskup na katedře
54 Detail
54 Detail
55 Potlesk
55 Potlesk
56 Nový biskup
56 Nový biskup
57 Blahopřání
57 Blahopřání
58 Přinášení darů
58 Přinášení darů
59 Předávání darů
59 Předávání darů
60 Pohled z presbytáře
60 Pohled z presbytáře
61 Bohoslužba oběti
61 Bohoslužba oběti
62 Detail
62 Detail
63 Pohled z kůru
63 Pohled z kůru
64 Světitel
64 Světitel
65 Pohled z presbytáře
65 Pohled z presbytáře
66 Modlitba
66 Modlitba
67 Svaté přijímání kněží
67 Svaté přijímání kněží
68 Po přijímání
68 Po přijímání
69 Modlitba
69 Modlitba
70 Žehnání nového biskupa
70 Žehnání nového biskupa
71 Žehnání
71 Žehnání
72 Žehnání
72 Žehnání
73 Nový biskup
73 Nový biskup
74 Podpisování
74 Podpisování
75 Detail
75 Detail
76 Znak nového biskupa
76 Znak nového biskupa
77 Poděkování
77 Poděkování
78 Detail
78 Detail
79 Přání předchůdce
79 Přání předchůdce
80 Přání prezidenta
80 Přání prezidenta
81 Pohled do presbytáře
81 Pohled do presbytáře
82 Blahopřání za farníky
82 Blahopřání za farníky
83 Blahopřání za kněze
83 Blahopřání za kněze
84 Předání darů
84 Předání darů
85 Požehnání
85 Požehnání
86 Závěr slavnosti
86 Závěr slavnosti
87 Oznámení
87 Oznámení