Chaloupka *15f

Jeníkov u Hlinska, 23. července 2015

Prázdninový pobyt dětí

01 Jídelníček
01 Jídelníček
02 Při hře
02 Při hře
03 Hra Žně
03 Hra Žně
04 Hra Cepy
04 Hra Cepy
05 Chycení cepů
05 Chycení cepů
06 Soupeření
06 Soupeření
07 Řešení nerozhodného souboje
07 Řešení nerozhodného souboje
08 Příprava oběda
08 Příprava oběda
09 Stanoviště při hře Kostky
09 Stanoviště při hře Kostky
10 Soutěžící
10 Soutěžící
11 Sousedky
11 Sousedky
12 Detail
12 Detail
13 Zátiší
13 Zátiší
14 Na kůlu
14 Na kůlu
15 Nástěnka
15 Nástěnka
16 Hra Příprava zimu
16 Hra Příprava zimu
17 Sbírání dříví
17 Sbírání dříví
18 Kontrola délky
18 Kontrola délky
19 Celkový pohled
19 Celkový pohled
20 Házení kostkou
20 Házení kostkou
21 Hamoun...
21 Hamoun...
22 Hamoun...
22 Hamoun...
23 Hamoun...
23 Hamoun...
24 U křížku
24 U křížku
25 Hledání obrázků světců
25 Hledání obrázků světců
26 Zapisování jmen a atributů
26 Zapisování jmen a atributů
27 Zapisování jmen a atributů
27 Zapisování jmen a atributů
28 Večerní prodej pozemků
28 Večerní prodej pozemků
29 Podpis Kupní smlouvy
29 Podpis Kupní smlouvy
30 Zanesení vlastníka do mapy
30 Zanesení vlastníka do mapy