Diecézko HK *15

Hradec Králové , 28. března 2015

Diecézní setkání mládeže

01 Info
01 Info
02 Úvodní scénka
02 Úvodní scénka
03 Modlitba
03 Modlitba
04 Moderátoři
04 Moderátoři
05 Účastníci setkání
05 Účastníci setkání
06 Slovo na den
06 Slovo na den
07 Celkový pohled
07 Celkový pohled
08 Slovo biskupa
08 Slovo biskupa
09 Předávání pověření animátorům
09 Předávání pověření animátorům
10 Představování vikariátů
10 Představování vikariátů
11 Celkový pohled
11 Celkový pohled
12 Další scénka
12 Další scénka
13 Nesvoboda...
13 Nesvoboda...
14 Odpuštění
14 Odpuštění
15 Celkový pohled
15 Celkový pohled
16 Katecheze o eucharistii
16 Katecheze o eucharistii
17 Detail
17 Detail
18 VeKa
18 VeKa
19 Detail
19 Detail
20 Ovečka
20 Ovečka
21 Kulatý stůl o eucharistii
21 Kulatý stůl o eucharistii
22 Zkušenosti
22 Zkušenosti
23 Zkušenost
23 Zkušenost
24 Zkušenost
24 Zkušenost
25 Uvedení další části
25 Uvedení další části
26 Pohybová píseň
26 Pohybová píseň
27 Detail
27 Detail
28 Celkový pohled
28 Celkový pohled
29 Na pódiu
29 Na pódiu
30 Losování
30 Losování
31 Pozvání do Krakowa
31 Pozvání do Krakowa
32 Reklama na časopis Hromosvod
32 Reklama na časopis Hromosvod
33 Pozvání na Vesmír
33 Pozvání na Vesmír
34 U šaten
34 U šaten
35 Obchůdek
35 Obchůdek
36 Občerstvení
36 Občerstvení
37 Nabídky skupinek
37 Nabídky skupinek
38 Na schodech
38 Na schodech
39 Celkový pohled
39 Celkový pohled
40 Skupinka z Pardubic
40 Skupinka z Pardubic