HK kněz 15*

Hradec Králové , 12. září 2015

Kněžské svěcení v katedrále sv. Ducha

01 Kandidát kněžství
01 Kandidát kněžství
02 Otázky biskupa
02 Otázky biskupa
03 Slib
03 Slib
04 Během litanií
04 Během litanií
05 Detail
05 Detail
06 Vkládání rukou
06 Vkládání rukou
07 Detail
07 Detail
08 Vkládání rukou
08 Vkládání rukou
09 Vkládání rukou
09 Vkládání rukou
10 Modlitba
10 Modlitba
11 Přijetí ornátu
11 Přijetí ornátu
12 Přijetí štoly
12 Přijetí štoly
13 Pomazání olejem
13 Pomazání olejem
14 Předávání darů
14 Předávání darů
15 Pozdravení
15 Pozdravení
16 Pozdravení
16 Pozdravení
17 Celkový pohled
17 Celkový pohled
18 U oltáře
18 U oltáře
19 Poděkování
19 Poděkování
20 Novokněz
20 Novokněz
21 Pohled do lodi
21 Pohled do lodi
22 Blahopřání
22 Blahopřání
23 Novokněžské požehnání
23 Novokněžské požehnání
24 Průvod
24 Průvod
25 Průvod
25 Průvod
26 Průvod
26 Průvod
27 Díkůvzdání
27 Díkůvzdání
28 Potlesk
28 Potlesk
29 Radost
29 Radost
30 Společně
30 Společně
31 Blahopřání
31 Blahopřání
32 Společně
32 Společně