Kuňka *15

Kunětická Hora, 19. dubna 2015

Žehnání zvonu Vojtíšek

01 Celkový pohled
01 Celkový pohled
02 Pohled z parkoviště
02 Pohled z parkoviště
03 Cestou
03 Cestou
04 Cestou
04 Cestou
05 Cestou
05 Cestou
06 Studna
06 Studna
07 Hrad
07 Hrad
08 Pod hradem
08 Pod hradem
09 Pohled ke studni
09 Pohled ke studni
10 Hradní budovy
10 Hradní budovy
11 Nádvoří
11 Nádvoří
12 Skupina TRDLO
12 Skupina TRDLO
13 Celkový pohled
13 Celkový pohled
14 U zvonu
14 U zvonu
15 Zvon Vojtíšek
15 Zvon Vojtíšek
16 Info
16 Info
17 Zvon
17 Zvon
18 Detail
18 Detail
19 Detail
19 Detail
20 Slovo kastelána hradu
20 Slovo kastelána hradu
21 Celkový pohled
21 Celkový pohled
22 Slovo tvůrce výzdoby zvonu
22 Slovo tvůrce výzdoby zvonu
23 Slovo duchovního
23 Slovo duchovního
24 Schola
24 Schola
25 Modlitba
25 Modlitba
26 Žehnání zvonu
26 Žehnání zvonu
27 Pokropení
27 Pokropení
28 Celkový pohled
28 Celkový pohled
29 Hradní kaple
29 Hradní kaple
30 Schody ke kapli
30 Schody ke kapli
31 Kaplička před kaplí
31 Kaplička před kaplí
32 Sv. Kateřina Alexandrijská
32 Sv. Kateřina Alexandrijská
33 Pohled od oltáře
33 Pohled od oltáře
34 Nápisy švédských vojáků
34 Nápisy švédských vojáků
35 Podpis
35 Podpis
36 Obrazy
36 Obrazy
37 Připomínka návštěvy císaře
37 Připomínka návštěvy císaře
38 Oltář z vnější kapličky
38 Oltář z vnější kapličky
39 Strop kaple
39 Strop kaple
40 Průhled
40 Průhled
41 Výhled od kaple
41 Výhled od kaple
42 Hrad
42 Hrad
43 Komnata
43 Komnata
44 Expozice
44 Expozice
45 Pohled ke Kuněticím
45 Pohled ke Kuněticím
46 Kaple
46 Kaple
47 Rondel pod věží
47 Rondel pod věží
48 Pohled k Pardubicím
48 Pohled k Pardubicím
49 Hrad
49 Hrad
50 Cestou k parkovišti
50 Cestou k parkovišti
51 Celkový pohled
51 Celkový pohled
52 Detail
52 Detail