Promoce Veronika PCE

Pardubice, 22. října 2015

Radostná událost v aule UP

01 Před aulou
01 Před aulou
02 Příchod bývalých studentů UP
02 Příchod bývalých studentů UP
03 Příchod rektora UP
03 Příchod rektora UP
04 Před hymnou
04 Před hymnou
05 Celkový pohled
05 Celkový pohled
06 Přivítání
06 Přivítání
07 Zástupce dalších fakult
07 Zástupce dalších fakult
08 Naslouchání
08 Naslouchání
09 Slovo děkanky fakulty
09 Slovo děkanky fakulty
10 Děkanka fakulty
10 Děkanka fakulty
11 Naslouchání
11 Naslouchání
12 Dotaz na pana rektora
12 Dotaz na pana rektora
13 Souhlas pana rektora
13 Souhlas pana rektora
14 Během slibu
14 Během slibu
15 Slib
15 Slib
16 Potlesk
16 Potlesk
17 Pozdravení rektora
17 Pozdravení rektora
18 Převzetí diplomu
18 Převzetí diplomu
19 S diplomem
19 S diplomem
20 Radost maminky
20 Radost maminky
21 Radost
21 Radost
22 Slovo zástupce absolventů UP
22 Slovo zástupce absolventů UP
23 Studentská hymna
23 Studentská hymna
24 Promovaní inženýři
24 Promovaní inženýři
25 Blahopřání
25 Blahopřání
26 Blahopřání
26 Blahopřání
27 Blahopřání
27 Blahopřání
28 Společně
28 Společně
29 Společně
29 Společně
30 Společně
30 Společně
31 Radost
31 Radost
32 Diplom
32 Diplom
33 Diplom
33 Diplom
34 Před aulou
34 Před aulou
35 Společně
35 Společně
36 Se spolužáky
36 Se spolužáky
37 Blahopřání
37 Blahopřání
38
38
39 Společně
39 Společně
40 Společně
40 Společně