Litomyšl *20

Litomyšl, Sebranice, 14. září 2020

Poutní slavnost - Svátek Povýšení svatého kříže

01 Kostel Nalezení sv. Kříže
01 Kostel Nalezení sv. Kříže
02 Kostel Povýšení sv. Kříže
02 Kostel Povýšení sv. Kříže
03 Průchod u probošství
03 Průchod u probošství
04 Procházka po obědě
04 Procházka po obědě
05 Studánka
05 Studánka
06 Detail
06 Detail
07 U otvoru
07 U otvoru
08 Kaple Panny Marie v Tržku
08 Kaple Panny Marie v Tržku
09 Kaple
09 Kaple
10 Kaple sv. Antonína
10 Kaple sv. Antonína
11 Sv. Antonín
11 Sv. Antonín
12 Trasa procházky
12 Trasa procházky
13 Děkanská hrobka
13 Děkanská hrobka
14 Spolubratr František
14 Spolubratr František
15 Kostel sv. Anny na hřbitově
15 Kostel sv. Anny na hřbitově
16 Kostel sv. Mikuláše v Sebranicích
16 Kostel sv. Mikuláše v Sebranicích
17 Věž kostela
17 Věž kostela
18 Patron kostela
18 Patron kostela
19 Fara SDB
19 Fara SDB
20 Fara
20 Fara
21 Kaple sv. Markéty na probošství v Litomyšli
21 Kaple sv. Markéty na probošství v Litomyšli
22 Pohled na kostely z výšky...
22 Pohled na kostely z výšky...
23 Pohled na kostely z výšky...
23 Pohled na kostely z výšky...
24 Kostel a zámek
24 Kostel a zámek
25 Náměstí
25 Náměstí
26 Kostel Povýšení sv. Kříže
26 Kostel Povýšení sv. Kříže
27 Fara - probošství
27 Fara - probošství
28 Kaple sv. Markéty
28 Kaple sv. Markéty
29 V autě titulárního biskupa litomyšlského
29 V autě titulárního biskupa litomyšlského
30 Setkání s biskupem
30 Setkání s biskupem
31 Biskup Pavel
31 Biskup Pavel
32 Socha svatého papeže v kostele
32 Socha svatého papeže v kostele
33 Hlavní oltář
33 Hlavní oltář
34 Loď kostela
34 Loď kostela
35 Před modlitbou večerních chval
35 Před modlitbou večerních chval
36 Uvítání farníků
36 Uvítání farníků
37 Dárek z Brna pro kanovníky
37 Dárek z Brna pro kanovníky
38 Detail
38 Detail
39 V zákristii před slavností
39 V zákristii před slavností
40 Tři bratři
40 Tři bratři
41 Průvod
41 Průvod
42 Průvod
42 Průvod
43 Průvod
43 Průvod
44 Okouření oltáře
44 Okouření oltáře
45 Pohled do lodi
45 Pohled do lodi
46 Spolubratři
46 Spolubratři
47 Společné foto
47 Společné foto
48 U kostela
48 U kostela
49 Cestou na večeři
49 Cestou na večeři
50 Mariánský sloup na náměstí
50 Mariánský sloup na náměstí
51 U stolu
51 U stolu
52 Během večeře
52 Během večeře
53 Během večeře
53 Během večeře
54 Cestou na faru
54 Cestou na faru
55 Loučení
55 Loučení
56 Bohu díky
56 Bohu díky