Otčenášek *20

Pardubice - zámecké valy, 3. září 2020

Vernisáž výstavy

01 Pozvánka na vernisáž
01 Pozvánka na vernisáž
02 Pohled z okna bytu
02 Pohled z okna bytu
03 Detail
03 Detail
04 Cestou - Pardubický Norimberk
04 Cestou - Pardubický Norimberk
05 U vstupu na valy
05 U vstupu na valy
06 Zámek
06 Zámek
07 Zámek
07 Zámek
08 Zámek
08 Zámek
09 Vstupní panely
09 Vstupní panely
10 Detail
10 Detail
11 Před zahájení vernisáží
11 Před zahájení vernisáží
12 Hudební vložka
12 Hudební vložka
13 Detail
13 Detail
14 Autorka výstavy
14 Autorka výstavy
15 Naslouchání
15 Naslouchání
16 Vzpomínka spolupracovníka biskupa Josefa
16 Vzpomínka spolupracovníka biskupa Josefa
17 Detail
17 Detail
18 Požehnání
18 Požehnání
19 Vzpomínka na působení v Trmicích...
19 Vzpomínka na působení v Trmicích...
20 Panely
20 Panely
21 Panel
21 Panel
22 Panel
22 Panel
23 Panel
23 Panel
24 Myšlenka
24 Myšlenka
25 Celkový pohled
25 Celkový pohled
26 Pohled na faru a kostel
26 Pohled na faru a kostel