Rozloučení PVH

Česká Skalice, Hradec Králové, 11. července 2020

Díkůvzdání za život kolegy vikáře

1 Oznámení
1 Oznámení
2 Před farou
2 Před farou
3 V kostele
3 V kostele
4 Texty
4 Texty
5 Na farním dvoře
5 Na farním dvoře
6 Průvod ke kostelu
6 Průvod ke kostelu
7 Vstup do kostela
7 Vstup do kostela
8 V kostele
8 V kostele
9 U rakve
9 U rakve
10 Před začátkem díkůvzdání
10 Před začátkem díkůvzdání
11 Pohled z presbytáře
11 Pohled z presbytáře
12 Poděkování za farníky
12 Poděkování za farníky
13 Poděkování za biskupství
13 Poděkování za biskupství
14 Modlitba
14 Modlitba
15 Pokropení
15 Pokropení
16 Okouření
16 Okouření
17 Naslouchání
17 Naslouchání
18 Před vynesením rakve
18 Před vynesením rakve
19 Před kostelem
19 Před kostelem
20 Před kostelem
20 Před kostelem
21 Před kostelem
21 Před kostelem
22 Vynášení rakve
22 Vynášení rakve
23 Odjezd rakve
23 Odjezd rakve
24 Spolubratři
24 Spolubratři
25 Průvod na faru
25 Průvod na faru
26 Poděkování
26 Poděkování
27 Pohoštění před kostelem
27 Pohoštění před kostelem
28 V katedrále sv. Ducha
28 V katedrále sv. Ducha
29 Rakev
29 Rakev
30 Věnce
30 Věnce
31 V zákristii
31 V zákristii
32 Průvod do katedrály
32 Průvod do katedrály
33 Před katedrálou
33 Před katedrálou
34 V katedrále
34 V katedrále
35 Celkový pohled
35 Celkový pohled
36 Příchod kanovníků kapituly
36 Příchod kanovníků kapituly
37 Pohled z presbytáře
37 Pohled z presbytáře
38 Zpěv žalmů
38 Zpěv žalmů
39 Texty
39 Texty
40 Evangelium
40 Evangelium
41 Modlitba
41 Modlitba
42 Pokropení
42 Pokropení
43 Okouření
43 Okouření
44 Před vynášením rakve
44 Před vynášením rakve
45 Před katedrálou
45 Před katedrálou
46 Ukládání rakve do auta
46 Ukládání rakve do auta
47 Odjezd rakve
47 Odjezd rakve
48 Na hřbitově na Pouchově
48 Na hřbitově na Pouchově
49 Průvod
49 Průvod
50 U kanovnické hrobky
50 U kanovnické hrobky
51 Zpěv
51 Zpěv
52 Přinášení rakve
52 Přinášení rakve
53 Požehnání hrobky
53 Požehnání hrobky
54 Spouštění rakve
54 Spouštění rakve
55 Spolubratři
55 Spolubratři
56 Pokropení
56 Pokropení
57 Loučení
57 Loučení
58 Loučení
58 Loučení
59 Loučení
59 Loučení
60 Život věčný dej mu Pane...
60 Život věčný dej mu Pane...