Rozloučení ZK

Kaňk u Kutné Hory, 17. června 2020

Díkůvzdání za život věrné služebnice...

01 Oznámení
01 Oznámení
02 Kostel sv. Vavřince
02 Kostel sv. Vavřince
03 Po příjezdu
03 Po příjezdu
04 Presbytář kostela
04 Presbytář kostela
05 Patron kostela
05 Patron kostela
06 Strop presbytáře kostela
06 Strop presbytáře kostela
07 Pohled do lodě kostela
07 Pohled do lodě kostela
08 Obraz na kazatelně
08 Obraz na kazatelně
09 Socha horníka
09 Socha horníka
10 Modlitba růžence
10 Modlitba růžence
11 Před bohoslužbou
11 Před bohoslužbou
12 Před vynášením rakve
12 Před vynášením rakve
13 U rakve
13 U rakve
14 Vynášení rakve
14 Vynášení rakve
15 Průvod
15 Průvod
16 Požehnání hrobu
16 Požehnání hrobu
17 Křížek na rakev
17 Křížek na rakev
18 Spouštění do hrobu
18 Spouštění do hrobu
19 Pozorovatelka...
19 Pozorovatelka...
20 Pokropení rakve
20 Pokropení rakve
21 Pokropení
21 Pokropení
22 Během zpěvu
22 Během zpěvu
23 Před loučením...
23 Před loučením...
24 „Pozdravuj všechny a modlete se za mne!“
24 „Pozdravuj všechny a modlete se za mne!“