39  Pohled do lodi kostela 39  Pohled do lodi kostela

40 Příchod k oltáři

41  Před začátkem bohoslužby 41  Před začátkem bohoslužby
40  Příchod k oltáři